ALGEMEEN

Dit zijn de algemene webwinkelvoorwaarden van kidscab gevestigd te Hasselt, Regenbooglaan 21 met BTW BE 0502.796.134.
Als u een bestelling plaatst bij Fietskarren-bakfietsen, hetzij op www.kidscab.be, telefonisch of per email, dan gaat u als klant automatisch akkoord met de webwinkelvoorwaarden. Met klant bedoelen we dan de klant/koper, de persoon die de bestelling doorgeeft.


AANGEBODEN ARTIKELEN
De aangeboden artikelen worden duidelijk en waarheidsgetrouw afgebeeld door middel van digitale foto's en duidelijke productomschrijvingen. De door kidscab aangeboden artikelen zijn bestemd voor de particuliere en de zakelijke klant.


PRIJZEN EN BETALINGEN
Alle prijzen die vermeld staan zijn in euros, inclusief BTW en exclusief verpakkings- en verzendkosten. Kidscab probeert ten alle tijden de meest actuele prijzen dadelijk op de site door te voeren. Prijzen vermeld op de site zijn fouten voorbehouden. (dit kan te wijten zijn aan updates, onderhoudswerken,... op de site) Bij eventuele fouten wordt U altijd op de hoogte gebracht hiervan en kunt U uw bestelling alsnog bevestigen of annuleren.
Betaling dient te geschieden binnen 7 dagen na bestelling en als u voor de optie verzending heeft gekozen. Bij afhalingen dient er contant betaald te worden en geldt eveens voornoemd termijn, tenzij anders is overeengekomen. Als de betaling niet binnen de hierboven gestelde termijn ontvangen is, worden de artikelen weer in de winkel te koop aangeboden.
Betalingen dienen vooraf te worden voldaan, via overschrijving of kredietbetaling,bij vooruitbetaling op bankrekening IBAN BE91 9730 8226 9976 t.n.v. Kidscab.
Alleen bij afhalen van een bestelling kunt u contant betalen zonder verzend en verpakking kosten na afspraak.


VOORRADIGHEID
Wat wij aanbieden op de site is in voorraad, maar de voorraad kan beperkt zijn daarom worden bestellingen behandeld op volgorde van binnenkomst. Indien het artikel niet in voorraad is kan deze nog besteld worden. De klant heeft dan het recht om de order te annuleren.
Is één of zijn meerdere van de door u bestelde producten op het tijdstip van uw bestelling niet meer leverbaar, dan kunnen wij uw bestelling helaas niet volledig uitvoeren. Wij behouden ons het recht voor ervoor te kiezen de bestelling in een dergelijk geval gedeeltelijk uit te voeren of geheel af te wijzen.
De levertijden kunnen afhankelijk zijn van verschillende factoren. Daarom zijn deze enkel indicatief en niet definitief. Wanneer de goederen niet meer geleverd, deels geleverd zijn of helemaal niet geleverd kunnen worden, dan hebben de klant en KidsCab het recht om de koop te annuleren. In dat geval worden de goederen terug opgehaald en zal de klant het betaalde bedrag terug vergoed krijgen.


RETOURZENDINGEN
Alle artikelen kunnen binnen 15 dagen na ontvangst zonder opgaaf van redenen worden geretourneerd. U dient ons dan per email info@fietskarren-bakfietsen.be op de hoogte te brengen van de retourzending. De volledige kosten voor een retourzending zijn voor rekening van de klant. Het reeds door u betaalde bedrag minus verzendkosten zal binnen 14 dagen na ontvangst van de retourzending worden gerestitueerd, onder voorwaarde dat de artikelen en verpakking in ongeopende, originele en ongeschonden staat bij Kidscab worden afgeleverd. Ook dient het pakket voldoende te zijn gefrankeerdte verzenden naar. kidscab, Regenbooglaan 21, 3510 Kermt.
Indien dit niet het geval is kunnen wij de artikelen niet terugnemen en wordt de betaling niet ongedaan gemaakt.


VERKEERDE BESTELLINGEN OF BESCHADIGINGEN
Indien de klant een verkeerde bestelling heeft ontvangen dient dit onmiddellijk na ontvangst gemeld te worden. De verkeerde pakketten worden terug opgehaald en vervangen door de goede bestelling.
Gezien de omvang en speciaal vervoer gelden voor bakfietsen andere regels. Gelieve bij ontvangst en voor het aftekenen, alles goed te controleren. Indien het om een verkeerde bakfiets gaat, dient u deze bij de chauffeur/transportfirma te weigeren. Indien dit niet voor het aftekenen gebeurd, dient de klant zelf in te staan voor het terugsturen. De kosten hiervan vallen dan voor de rekening van de klant. De bakfiets dient dan ook in ongebruikte en niet beschadigde toestand bij ons toekomen. Indien dit niet het geval is,  wordt de retour geweigerd door KidsCab. De bakfiets dient binnen de 14 dagen na ontvangst geretourneerd zijn.
Indien er bij levering van de bakfiets schade wordt vastgesteld, dan dien je dit onmiddellijk te vermelden aan de chauffeur. De schade wordt opgenomen op de afleverbon. In dit geval kun je de bakfiets houden of weigeren. Bij ontvangst in beschadigde toestand, wordt de verantwoordelijkheid door de transportfirma niet meer geaccepteerd. In dit geval kun je ook geen aanspraak maken op de garantie.


BESTELLINGEN
Indien gewenst kunnen bepaalde producten of onderdelen speciaal besteld worden. Deze bestellingen kunnen per bestelling via de website of per mail besteld worden. Speciale bestellingen kunnen niet geannuleerd worden, omdat deze onderdelen door ons speciaal besteld worden en niet meer teruggestuurd kunnen. Door een speciale bestelling te bevestigen gaat u ermee akkoord om het volledige factuurbedrag te betalen. Bij niet betaling wordt na 7 dagen een herinnering gestuurd. Na 1 wordt per herinnering 5% kosten aangerekend. Wanneer het factuurbedrag meer dan 500 euro overschrijd, wordt het overgemaakt aan onze juridische dienst. Alle kosten die daaruit voortvloeien worden ook in rekening gebracht van de klant. KidsCab behoudt zich het recht om bestellingen eenzijdig te annuleren en de klant volledig terug te vergoeden.OVERIGE BEPALINGEN
Voor de gevolgen van zet, typ, programmeer of programmafouten in mailings per post, e-mail of via onze internetsite, kan Kidscab geen aansprakelijkheid aanvaarden. Door het plaatsen van een bestelling verklaart elke klant zich zonder voorbehoud akkoord met bovenstaande verkoopwaarden. Op deze verkoopwaarden is uitsluitend het Belgisch recht van toepassing.
Alle afbeeldingen, tekeningen, gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, enz. opgenomen in online weergave, gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding tot schadevergoeding en/of ontbinding.

 

GARANTIE

Je hebt een garantie van 2 jaar op uw batterijpakket/ accu indien er sprake is van materiaal- of constructiefouten, mits aan de volgende voorwaarden voldaan is:
 • Je bent in het bezit van een garantie of aankoopbewijs. De garantieperiode begint op de dag van aankoop
 • Er is geen sprake van onherstelbare diepteontlading
Dit geldt eveneens voor alle bakfietsen.
Uitgesloten zijn:
 • Beschadigde en lekke banden, uitrekken van rem- en versnellingskabels door normaal gebruik (afstellingen en nastellen van rem en versnelling) en het nastellen van wielen en spaken gedurende gebruik, alsmede spaakbreuk;
 • Op loszittende bouten en moeren;
 • Roestvorming;
 • Pedalen die verkeerd zijn gemonteerd
 • Bakfietsen die gebruikt worden ten behoeve van verhuur
 • De garantie vervalt wanneer de bakfiets aangepast of verbouwd wordt voor andere doeleinden.
 • Om de garantie te behouden dient de bakfiets in originele staat te blijven.

Verdergaande (garantie)aanspraken zijn uitgesloten.

GARANTIE vervalt

 • bij gebreken ten gevolge van onjuist gebruik of onvoldoende onderhoud;
 • bij gebreken ten gevolge van onjuiste montage, die dus afwijkt van de bijgeleverde montage instructie
 • bij onzorgvuldig, onoordeelkundig, onjuist of abnormaal gebruik van het product
 • bij schade ontstaan bij het gebruik tijdens wedstrijden of gebruik voor andere sportdoeleinden
 • bij het op- en afrijden van stoepranden
 • bij het tegen stoepranden aanrijden
 • bij het rijden op twee wielen
 • bij het beladen van de bakfiets boven het maximale laadgewicht van 100 kg
 • bij achteruit fietsen
 • bij ondeskundig uitgevoerde reparaties en ondeskundige vervanging van onderdelen van het product of modificaties aan het product;
 • indien gebruikte onderdelen worden gebruikt,tenzij door ons goedgekeurd
 • bij schade ontstaan ten gevolge van een ongeval of een ander van buiten komend onheil
 • bij doorverkoop. De garantie is niet overdraagbaar!

 

KLACHTENBEHANDELING
Alle artikelen worden zeer goed gecontroleerd. Hebt u over onze diensten en/of artikelen toch een klacht, neem dan contact met ons op via info@kidscab.be