PRIVACY VAN GEGEVENS

De informatie verkregen door Fietskarren-bakfietsen wordt alleen gebruikt voor klanttevredenheid en om het verwerken van de orders.
Wij verbinden ons ertoe de verkregen informatie niet te openbaren naar derden toe. Fietskarren-bakfietsen verklaart hierbij ook de persoonlijke gegevens met de hoogste prioriteit te vrijwaren van enig misbruik.

De consument wordt tevens beschermd door de Belgische wet wat betreft het verwerken van de persoonlijke gegevens.

Hierdoor heeft de persoon in kwestie ten volle tijde toegang tot zijn gegevens en kan deze wijzigen naar keuze. Deze wet kunt U hier nalezen.